Beskrivning Våra vatten

Högsäsong för gäddfisket är i från mitten av Maj månad till slutet av September men även vårvintern då på ismete.

Högsäsong för Abborre är mitten av juni om det varit en varm vår till slutet av september. Avaträsksjön är en delltaliknande sjö.

Som är gräsbevuxen botten och mycket vass runt holmar. Sjön är rik på mycket sten och därför svår navigerad men tar man det försicktigt så går det bra. Avaträsk sjön har även ett bestånd av flod kräffta.

Sommaren 2018 hadde jag sex stycken Polacker här dom fiskade i sex dagar och fångade ca 250-300 gäddor varav 5 stycken var mellan 100 -110 centemeter. Totalt under sesången 2018 var 16 grupper här det fångades över 4000 kilo gädda men all fisk till baks.

Dom fick även mycket Abborre ca 100-150 stycken / grupp många låg mellan 30-45 centimeter.

ARTER & REKORD:

De fiskarter jag fokuserar främst på i Dorotea kommun är främst Gädda & Abborre men även Öring & harr.

Mina vatten för Gädda / Abborre man får ca 1-2 gäddor / timma mellan 3-6 kg. var av en del är över 100 cm. Rekord fiskar på över 10 kilo.

Abborre 30 - över 40 centimeter med en topp på 50 centemeter.

Fiskeutrustning & Fiskesätt:

Beroende på rådande väder avgör vi tillsamans med dig. Vilken sjö eller fiskemetod som just i dag lämpar sig för bästa fiskeresultat.

I våra stora och små sjöar kan du välja mellan spinnfiske, Jiggfiske, Jerkbaitfiske.

Allt fiske sker från ankrad båt.

Bestämmelser:

LOs,Vildmarksfiske har den policyn att allt fiske sker enligt Catch and reliace.